Pravidla Barber Battle On-line

Fotodokumentace do: 20.6.2021

On-line vyhlášení finalistů: 27.6.2021

Start on-line vyhlášení: 18.00 hod 

Celkové výsledky: 28.6.2021

Předmluva a odůvodnění

Tato soutěž je vytvořena na základě dnešní doby a vládních nařízení, které nám neumožňují soutěžit a podporovat tento obor. Proto on-line barber soutěž je jediný způsob a prostředek pro podpoření tohoto řemesla, podpoření psychické stránky holičů /kadeřníků, kteří jsou už rok bez své oblíbené práce a bez svého zaměstnání.

Heslo na On-line disk (Sekc pro hosty) pro nahrání vaší fotodokumentace, obdržíte emailem hnedn po uspěšné registraci.

Úvod

Barber battle On-line je soutěž holičů/kadeřníků, kteří soutěží mezi sebou a to v pěti kategoriích, které jsou podmíněné stylem a pravidly.  Soutěž se hodnotí na základě šesti zaslaných fotografii, které jsou zachyceny, vyfotografovány z podmíněných úhlů pohledu. Soutěžní zaslané fotografie jsou zpřístupněné k nahlédnutí odborné porotě ze zahraničí, která má za úkol vybrat pět nejlepších z každé soutěžní kategorie. Ti pak obhajují svojí zaslanou účesovou tvorbu. Soutěžící mají také možnost zveřejnit tyto fotografie na naších sociálních sítích, kde bude probíhat veřejné hlasování. Vítězové získávají hodnotné ceny od našich sponzorů, marketingovou podporu od mediální partnerů, postup na mistroství Evropy v barberingu kde bude reprezentovat ČR a samozřejmě nebude chybět reprezentativní pohár, který bude ozdobou a pýchou Vašeho salonu.

Pokyny pro správné vložení a odeslání soutěžních fotografií

Zaregistrováním do soutěže souhlasíte s dodržováním následujících pokynů:

 

1. Registrace soutěžícího

Soutěžící si vybere soutěžní kategorii a vyplní příslušný registrační formulář. Dbá pozornosti při vyplnění informací tak, aby mu mohla být zpřístupněna stránka s možností datového uložení finální fotodokumentace jeho účesové tvorby. Registrace každé soutěžní kategorie není podmíněna počtem zakoupených registrací, to znamená že každý soutěžící si muže zakoupit libovolný počet kusů jakékoli soutěžní kategorie.

 

2. Kreativní nápad

Soutěžící se registrací zavazuje také k tomu, že vložená fotodokumentace účesové tvorby do námi zpřístupněného uložiště, vznikla díky nápadu a kreativitě soutěžícího.

 

3. Účesová tvorba

Soutěžící si pečlivě přečte podmínky zakoupené kategorie, aby nedošlo ke zbytečné diskvalifikaci za nedodržení stylu účesu v dané kategorii.

Každá soutěžní kategorie je v určitém pánském stylu účesu a soutěžící se musí držet podmínek, které mu tato kategorie nabízí.

4. Fotodokumentace

Fotodokumentace je jeden z nejdůležitějších bodů! Soutěžící musí dodržet podmínky focení své finální účesové tvorby, jinak je možná diskvalifikace nebo výzva k úpravě zaslané fotodokumentace.

 • Vložené fotky, účesové tvorby soutěžícího budou foceny před jednolitým pozadím bez žádných zbytečných rušivých elementů.

 • Fotodokumentace vložená do zpřístupněného uložiště bude obsahovat fotografie, které jsou vyfotografovány s jasně stanovených šesti úhlů pohledu. Tento návod je součásti tohoto dokumentu nebo k dispozici na stránkách www.barberbattle.cz

 • Maximální počet vložených fotografii na jednu účesovou tvorbu je šest kusů, to znamená 1 úhel pohledu 1 vložená fotografie. Množství šesti nahraných fotografii platí na každou zakoupenou vstupenku v každé soutěžní kategorii.

 • Finální nahrané fotografie účesové tvorby soutěžícího budou mít velikost minimálně 4 MB na jednu fotografii a budou nahrávány ve formátu jpg.

 

5. Přístup na uložiště

Každý soutěžící po registraci a uhrazení zakoupených vstupenek obdrží email, který obsahuje odkaz ke vstupu na uložiště a vygenerovaný kód, který slouží jako vstupní heslo k tomuto uložišti. Po úspěšném přihlášení nahrajte Vaší fotodokumentaci a po té stiskněte poslat. Tímto krokem se Vaše účesová tvorba poslala k posouzení dodržení pravidel a podmínek stanovené k této soutěžní disciplíně.

 

On-line vyhlášení finalistů

Vyhlášení výsledků postupujících pěti holičů do finále z každé soutěžní kategorie bude probíhat online, a to týden po ukončení možnosti vkládání fotodokumentace. On-line přenos bude probíhat na našem TVlive Barber Battle kanálu, který bude možný sledovat na webové adrese www.barberbattle.cz

 

Obhajoba účesové tvorby

Obhajoba pěti nejlepších z každé kategorie bude probíhat on-line formou otázek týkající se postupu tvorby účesu, a to stanovený den a hodinu určenou pořadatelem této akce.

K obhajobě se musí také on-line připojit model, který byl soutěžícím upravovaný!

 

Vyhlášení výherců bude v den obhajoby účesové tvorby. Výherní ceny budou výhercům zaslané poštou, a to na uvedenou adresu vyplněnou v registraci.

Zprávný úhel finální zaslané fotodokumentace soutěžícím

Všeobecné podmínky k soutěži Barber Battle On-line

 

 • Pokud soutěžící nestihne odevzdat fotodokumentaci včas, ztrácí místo v soutěži spolu s registračním poplatkem.

 • Všichni soutěžící mají specifikace na střih podle své kategorie, které jsou uvedeny v podmínkách soutěžní kategorie. Porota bude hodnotit na bodovém systému 1-10 bodů. 1(nejméně) 10 (nejvíce) bodů. Pokud bude ve stejné kategorii stejný počet bodů, porota společně rozhodne o hlavním vítězi.

 • Veřejnosti budou zpřístupněné pouze celkové výsledky finalistů postupujících k obhajobě účesové tvorby. Zbylé výsledky budou zpřístupněny pouze soutěžícím, a to na webu v zaheslované stránce. Heslo vám bude zasláno na váš email uvedený v registraci.

 • Soutěžící souhlasí, že on i jeho model bude zveřejněný na sociálních sítích a webových stránkách.

 • Pořadatel Barber Battle s.r.o si vyhrazuje právo na zrušení či změnu podmínek soutěže a času zahájení soutěže

Pravidla soutěžních kategorií

Barber Battle On-line je soutěž v pěti kategoriích, které nejsou omezeny počtem přihlášených soutěžících.

1. Creative Beard On-line

2. Hair Tattoo On-line

3.Classical Haircut On-line

4.Freestyle Color Haircut On-line

5. Top Crop On-line

1. Creative Beard On-line

Soutěžící vytvoří beardtrim, úpravu vousů podle své kreativní představy. V této soutěžní kategorii lze vousy upravit do různých stylů kníru, bradky a plnovousu. Je povoleno použít barvy na vousy, kreativní doplňky a to v jakékoliv formě.

Hodnotí se:

 • Kreativita barbera

 • Celkový vzhled modela

 • Čistota provedené práce

 • Kvalita a ostrost fotografie

2. Hair Tattoo On-line

Soutěžící vytvoří z vlasů obrazec podle předlohy nebo své představy ve stylu postavy, předmětu, obličeje nebo geometrických tvarů. Velikost vyholeného obrazce musí zabírat minimálně 25% z celkové rozlohy vlasů modela. Je zakázáno používat barvu na vlasy v jakékoliv formě.

Hodnotí se:

 • Kreativita a nápad barbera

 • Celkový vzhled modela

 • Čistota a preciznost provedené práce

 • Kvalita a ostrost zaslané fotodokumentace

3. Classical Haircut On-line

Soutěžící vytvoří klasický pánský střih z delších vlasů za pomocí třech základních tvaru střihu vlasů kompaktní tvar, gradace, uniformní stupňování. Tato kategorie je ve znamení střihu pomps, clasiccic a taper, scissor fade. Je zakázáno používat barvu na vlasy v jakékoliv formě.

Hodnotí se:

 • Kreativita barbera

 • Celkový vzhled modela

 • Čistota provedení práce

 • Kvalita a ostrost zaslané fotodokumentace

 

4. Freestyle Color Haircut On-line

Soutěžící vytvoří pánský kreativní účes podle vlastní představy a nápadu bez jakéhokoliv omezení.

V této soutěžní kategorii je povolena barva na vlasy v jakékoli formě. Tato kategorie není nijak podmíněna ani specifikována stylem účesu, zde záleží na fantazii soutěžícího.

Hodnotí se:

·    Kreativita a nápad barbera

·    Celkový vzhled modela

·    Čistota, preciznost provedené práce

·    Kvalita a ostrost zaslané fotodokumentace

 

5. Top Crop On-line

Soutěžící vytvoří moderní pánský střih Crop podle své představy. Tato soutěžní kategorie vychází ze čtyř kombinací účesů crop Heavy top, Soft top, Undercut top, Messy top. Je zakázáno používat barvu na vlasy v jakékoliv formě.

Hodnotí se:

·    Kreativita barbera

·    Celkový vzhled modela

·    Čistota provedené práce

·    Kvalita a ostrost zaslané fotodokumentace

 

Autor pravidel a textu: B.A. Robert Kellner Dr.h.c.

Korekce textu: Mgr. Brigitta Georgiev, MBA

Fotodokumentace: Bohumil Kubesa