Kdy: 29.5. 2021

Start: 11.00 hod. soutěžící

Live stream: 11.30 hod. publikum

Kde: Online

Předmluva a odůvodnění

Tato soutěž je vytvořena na základě dnešní doby a vládních nařízení, které nám neumožňují soutěžit a podporovat tento obor. Proto on-line barber soutěž je jediný způsob a prostředek pro podpoření tohoto řemesla, podpoření psychické stránky holičů /kadeřníků, kteří jsou už rok bez své oblíbené práce a bez svého zaměstnání.

Úvod

Barber Battle Stream je soutěž, která se koná on-line streamováním a to za účasti poroty, soutěžícího, komentátora a přihlášeného publika, který může sledovat zdarma celý průběh živého přenosu na webové adrese www.barberbattle.cz
Soutěž je rozdělená do tří kategorií, a to na ženskou kategorii Ladies Barber, mužskou kategorii men Barber a kategorii Fast fade, která je společná pro muže a ženy a spočívá v rychlosti provedení fadu.

Tato soutěž je limitovaná věkem a to od 15+. Registrační poplatek zahrnuje e-mailovou vstupenku, kterou se soutěžící prokáže hned na začátku live vstupu a odkaz na online bránu, která bude mít platnost až v den konání soutěže.

Pokyny pro úspěšné uskutečnění Live přenosu

Zaregistrováním se do soutěže souhlasíte se zajistěním a dodržením následných vypsaných pokynů.

1. Prostor, vybavení, holičské nářadí a použití produktů

Místo, kde bude soutěžící stříhat svého modela, který je v záběru vašeho mobilního telefonu nebo web kamery, bude uklizené. Prostor bude obsahovat židli, holičské křeslo pro modela, odkládací stůl na pracovní věci a zrcadlo, pokud je pro Vaši tvorbu nutností. Doporučujeme soutěžit tam, kde jste zvyklý stříhat.

Veškeré vybavení si musí soutěžící zajistit sám a musí je mít nachystané před začátkem soutěže. Elektrické nářadí, které bude používat na svoji vlasovou tvorbu musí mít nachystané na svém místě a popřípadě zapojené v elektrické síti. (V průběhu soutěže je zakázané odcházet za jakýmkoli účelem z hlediště záběru kamery, tedy i z důvodu zapojení nářadí do elektrické sítě.)
Soutěžící si zajistí vlastní vlasovou kosmetiku libovolné značky. V průběhu soutěže není povoleno s kýmkoli mimo modela si podávat jakékoli vybavení, nářadí a produkty. Na všechny soutěžní kategorie jsou zakázané barevné spreje, pěnya stylingy, obarvovací stříkadla a pudry ve stylu Topik.

Soutěžící musí mít vlastní:

·       strojky

·       nůžky

·       fén

·       břitvy

·       hřebeny/kartáče

·       pláštěnku

·       stylingové přípravky

2. Kamerové zařízení a kvalita wifi signálu

Aby došlo k neustálému kvalitnímu přenosu dat až k porotě a divákovi je nutností zajistit rychlý internetový signál s minimální hranicí rychlosti nahrávání 50g a nabité nebo připojené k elektrické síti kamerové zařízení. Kamerové zařízení může být v podobě mobilního telefonu nebo GOpro, web kamery, avšak kamerové zařízení musí mít minimální rozlišením objektivu v pixelech 1280 x 720.
Pokud soutěžící nezajistí kvalitní přenos obrazu nebo obraz bude nestálý je ze soutěže diskvalifikovaný. V potaz je braná malá tolerance povětrnostních vlivů nebo špatného signálu ze strany posyktovatele internetu.
Soutěžící musí zajistit zaznamenávání a vysílání obrazové i zvukové stopy. Není podmínkou a nutností mít žádné externí mikrofony ani dálkové vysílače. Komunikace se soutěžícím bude probíhat při startovní zkoušce přenosu a v průběhu tvorby účesu může být porotou nebo komentátorem tázány dotazy a otázky k práci a tvorbě účesu soutěžícího. V průběhu soutěže bude soutěžící zaznamenávaný a vysílaný k porotě a divákovi především pouze obraz, který bude doplněný naší hudební stopou, která splňuje autorská práva o vysílání zvukového media v souladu se zákonem paragraf-13. odstavec-2.
Přijímací a vysílací zařízení zvukové stopy musí mít soutěžící po celou dobu průběhu soutěže zapnutý. Zvuk v místnosti z jiného vysílače například rádio nebo jiného přehrávače zvukové stopy nesmí být nijak extrémně hlasitý, aby se nestal tak rušivým elementem v případě dotazu ze strany komentátora a poroty v průběhu soutěže.

Zkouška Internetového signálu

Před zahájením live přenosu by měl soutěžící provést zkoušku síly internetového signálu, tak aby dodržel limit pro úspěšné uskutečnění live přenosu.
Postup při zkoušce síly signálu:
Zadejte do internetového vyhledávače jeden z níže uvedených odkazů a po otevření stiskněte SPUSTIT TEST, ZAHÁJIT MĚŘENÍ.

Odkazy:

https://www.dsl.cz/mereni-rychlosti

https://rychlost.cz/

3. Instalace kamerového zařízení

Montáž a instalace kamerového zařízení, mobilního telefonu nebo GOpro, web kamery bude soutěžící provádět před zahájením jeho soutěžní kategorie.
Kamerové zařízení bude přidělané nejlépe ke stativu, stojanu nebo jiného výrobku držící kameru v námi určeném směru a úhlu pohledu kamery.

Stojan s kamerou bude umístěný před židlí nebo holičským křeslem v takovém rozmezí, aby obraz zachytil půlku těla modela od hrudi směrem k hlavě a zároveň zachytil i soutěžícího
v půl postavě směrem od pasu k hlavě. Kamera musí po celou dobu soutěže vysílat obraz, který nebude nijak zastíněný Vašemi zády nebo tělem jiné osoby. Obraz kamery musí být od začátku provedené zkoušky stejný a nesmí být kamera umístěna na místo, kde by mohlo dojít k pádu nebo vibracím kamerového zařízení. Doporučujeme soutěžícím pokud při účesové tvorbě modela stříhají nebo upravují z přední části, aby si obstaraly holičské nebo kadeřnické křeslo pro manipulaci a otáčivost křesla o 360 stupňů, vyvarují se tak zastínění vysílaného obrazu z kamerového zařízení a přejdou tak možné diskvalifikaci.

Kamerový stojan či stativ musí být umístěný na místě, aby soutěžícímu nezavazel při jeho tvorbě. Vzdálenost od opěrky křesla by měla být cca 2m, záleží na kvalitě objektivu kamerového zařízení. Pro snadnější a správnou instalaci kamerového zařízení jsme Vám názorně vyobrazili postup, rozmezí a výsledný vysílací obraz níže na fotkách.

4.Finální manipulace s kamerou

Soutěžící po dokončení své účesové tvorby a zároveň vypršení časového limitu odložit veškeré pracovní nářadí a vlasovou kosmetiku. Model by měl být po vypršení časového limitu čistý bez odstřižených vlasů na těle a obličeji a také zbaven stříhacího pláště. Soutěžící bude signalizován zvukovou sirénou 10 sekund před koncem vypršení časového limitu. Povinností soutěžícího je po zvukové siréně nechat veškeré činnosti s modelem a připravit se na finální prezentaci své účesové tvorby.

Finální prezentace bude probíhat až po výzvě komentátora, je možná časová prodleva
z důvodu počtu soutěžících. Soutěžící do vyzvání komentátora na finální prezentaci své účesové tvorby nachystá své kamerové zařízení tak, aby mohlo dojít k manipulaci s kamerou. Výjme tedy kameru ze stojanu či stativu a přichystá se na to, aby mohl obejít
z bližšího úhlu pohledu svého modela. Při výzvě komentátora soutěžící obejde pomalým krokem svého modela o 360 stupně a to z bližšího až detailního úhlu pohledu. Je možné, že soutěžící tento krok bude opakovat, aby došlo ke správnému hodnocení porodců. Soutěžící může být také vyzván porotou nebo komentátorem k přiblížení nějakého bodu nebo vlasové partie Vaší účesové tvorby. Po dokončení si soutěžící svého modela vyfotí na svůj mobilní telefon nebo fotoaparát, a to z níže vyobrazených úhlů pohledu a zašle zachycenou fotodokumentaci na níže uvedený e-mail nebo vloží na odkaz, který bude funkční v den zahájení soutěže.

Správný úhel vysílanéha obrazu z kamerového zařízení

Zprávný úhel finální zaslané fotodokumentace soutěžícím

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/9

Všeobecné podmínky k soutěži Barber Battle Stream

 

 • Podmínka pro registraci a vstup do online brány Barber Battle TV Live je mít zaplacený registrační poplatek/poplatky.

 • Vstup do online web brány BarberBattle TV Live (soutěžícímu a modelovi) bude umožněn od 10:30hod na základě již zmiňovaného výše uvedeného kroku.

 • Vstupenku si soutěžící vytiskne nebo nachystá ve svém mobilním telefonu před vstupem do online web brány, tak aby se mohl prokázat číslem vstupenky, který je uvedený na vstupence v pravém horním rohu.

 • Soutěžící je povinen se prokázat občanským průkazem.

 • Soutěžící musí dodržet časový harmonogram nástupu před začátkem své soutěžní kategorie, a to z důvodu startovní zkoušce přenosu kvality zvuku a obrazu.

 • Soutěžní Model nemůže mít předpřipravený střih. Vlasy nesmí být stříhané a tvarované jakýmkoli způsobem před soutěží. V průběhu soutěže musí být ostříhaná minimálně ½ z délky vlasů.

 • Soutěžící musí předvést změnu účesu. Vlasy modela budou zhodnocené před střihem nebo v průběhu registrace a následné startovní zkoušce přenosu. Porušení tohoto pravidla může být důvodem, který rozhoduje o diskvalifikaci ze soutěže.

 • Pokud soutěžící zmešká začátek jeho soutěžní kategorie ztrácí místo v soutěži spolu s registračním poplatkem.

 • Všichni soutěžící mají určený čas a specifikace na střih podle své kategorie, které jsou uvedeny v podmínkách soutěžní kategorie. Porota bude hodnotit na bodovém systému 1-10 bodů. 1(nejméně) 10 (nejvíce) bodů. Pokud bude ve stejné kategorii stejný počet bodů, porota společně rozhodne o hlavním vítězi.

 • Výsledky poroty bude veřejnosti zpřístupněné, ale pouze první tři místa. Zbylé výsledky budou zpřístupněny pouze soutěžícím a to následný den na webu www.barberbattle.cz v zaheslované stránce. Heslo vám bude zasláno na váš email uvedený v registraci.

 • Soutěžící souhlasí, že on i jeho model bude zveřejněný na sociálních sítích a webových stránkách a také souhlasí, že bude po celou dobu nahráván, a to jak jejich zvuková, tak obrazová stopa vysílaná z jeho kamerového zařízení.

 • Pořadatel Barber Battle s.r.o si vyhrazuje právo na zrušení či změnu podmínek soutěže a času zahájení soutěže

Pravidla soutěžních kategorií

Barber Battle Stream je soutěž ve třech kategoriích, které jsou omezeny počtem přihlášených soutěžících a časem soutěžní kategorie.
Ladies Barber 45 min - soutěžní kategorie pouze pro ženy.

Men Barber 45 min - soutěžní kategorie pouze pro muže.
Fast Fade 20 min - soutěžní kategorie pro muže i ženy.

1.Ladies Barber 45 min

Všichni soutěžící mají 45 minut na vytvoření klasického pánského střihu. Tato kategorie je ve znamení střihu Combover, Pomps, Tapers, Part and Comps atd. Je zakázáno používat barvu na vlasy v jakékoliv formě! 
Hodnotí se:

 • Technika práce nůžkami a strojkem

 • Čistota provedení práce

 • Kreativita barbera

 • Konečný styling

2. Man Barber 45 min

Všichni soutěžící mají 45 minut na vytvoření klasického pánského střihu. Tato kategorie je ve znamení střihu Combover, Pomps, Tapers, Part and Comps atd. Je zakázáno používat barvu na vlasy v jakékoliv formě! 
Hodnotí se:

 • Technika práce nůžkami a strojkem

 • Čistota provedení práce

 • Kreativita barbera

 • Konečný styling

 

3. Fast Fade 20 min

Všichni soutěžící mají 20 minut na vytvoření fast fade. Každý model musí mít délku vlasů na vrcholu hlavy více jak 6mm. Boky nesmějí být předstříhané. Je zakázáno používat barvu na vlasy v jakékoliv formě! Linie, Kontury nesmí být předpřipravené.

Hodnotí se:

 • Čistota fade

 • Profesionalita barbera

 • Rychlost provedení

 • Konečný vzhled

 

Autor pravidel a textu: B.A. Robert Kellner Dr.h.c.

Korekce textu: Mgr. Brigitta Georgiev, MBA

Fotodokumentace: Bohumil Kubesa