top of page

Kde: Beranových 667, 199 00 Praha 9

Kdy:  6.4.2024

Start: 10:00 hod. 

Podmínky: Barber Battle NENÍ limitován věkem! Registrační poplatek zahrnuje vstup pro soutěžícího i modela. Na každou kategorii je potřeba jeden model (v případě registrace soutěžícího na více kategorií). Při registraci dostane každý model a soutěžící přidělené své číslo. 

Soutěžící musí mít vlastní:

 • strojky

 • nůžky

 • fén

 • břitvy

 • hřebeny/kartáče

 • pláštěnku

 • stylingové přípravky

 

Všeobecné podmínky:

 • Model nemůže mít předpřipravený střih. Vlasy nesmí být stříhané a tvarované jakýmkoliv způsobem před soutěží. V průběhu soutěže musí být ostříhaná minimálně ½ z délky vlasů.

 • Soutěžící musí předvést změnu účesu. Vlasy modela budou zhodnocené před střihem nebo v průběhu registrace. Porušení tohoto pravidla může být důvodem, který rozhoduje o diskvalifikaci ze soutěže.

 • Všichni soutěžící se musí registrovat ráno před otevřením výstavy. Registrace bude probíhat v info stánku u vstupu do haly (u registraci je nutný pouze soutěžící). Pokud soutěžící zmešká registraci nebo začátek jeho soutěžní kategorie ztrácí místo v soutěži spolu s registračním poplatkem.

 • Všichni soutěžící mají určený čas a specifikace na střih podle kategorie. Porota bude hodnotit na bodovém systému 1-20 bodů. 1(nejméně) 20 (nejvíce) bodů. Pokud bude ve stejné kategorii stejný počet bodů, porota společně rozhodne o hlavním vítězi.

Barber Battle s.r.o. si vyhrazuje právo na zrušení či změnu podmínek, místa a času konání akce.
 

 Freestyle haircut 50 min.

Všichni soutěžící mají 60 minut na vytvoření kreativního střihu podle vlastní představy. Je zakázáno používat předlohu v jakékoliv formě (papír, telefon, tablet apod.). Vlasy mohou být předem předbarvené. 

 

K TÉTO SOUTĚŽNÍ KATEGORII MODELY ZAJIŠŤUJE SOUTĚŽÍCÍ!

 

Hodnotí se:

 • ​Technika práce s nůžkami a strojkem

 • Čistota provedení

 • Kreativita barbera

 • Nápad provedeného střihu

 

 Fast fade 20 min.

Všichni soutěžící mají 20 minut na vytvoření fast fade. Každý model musí mít délku vlasů na vrcholu hlavy více jak 1cm. Boky nesmějí být předstříhané. Je zakázáno používat barvu na vlasy v jakékoliv formě! Linie a kontury nesmí být předpřipravené.

K TÉTO SOUTĚŽNÍ KATEGORII MODELY ZAJIŠŤUJE SOUTĚŽÍCÍ!

Hodnotí se:

 • ​​Čistota fade

 • Technika práce se strojkem

 • Rychlost provedení

 • Konečný vzhled

 

Creative beard 20 min.

Všichni soutěžící mají 20 minut na vytvoření kreativní úpravy vousů. Vousy musí být v soutěži zkráceny alespoň

o 1/3 své délky aby byla provedena změna, nesmějí být předstříhané. Je zakázáno používat barvu na vousy v jakékoliv formě! Linie, kontury nesmí být předpřipravené.

K TÉTO SOUTĚŽNÍ KATEGORII MODELY ZAJIŠŤUJE SOUTĚŽÍCÍ!

Hodnotí se:

 • ​​Čistota provedení

 • Kreativita barbera

 • Technika práce s nůžkami a strojkem

 • Konečný vzhled

 

Scissor cut 40 min.

Soutěžící vytvoří klasický pánský střih z delších vlasů za pomocí základních tvarů střihu (kompaktní tvar, gradace, uniformní stupňování). Tato kategorie je ve znamení střihu pomps, bowl, pánská klasika, pixie. Před začátkem soutěžní kategorie musí mít model na sobě pouze pláštěnku, nelze mít vlasy předem namočené apod. Je zakázáno používat strojky a barvu na vlasy v jakékoliv formě.

K TÉTO SOUTĚŽNÍ KATEGORII MODELY ZAJIŠŤUJE SOUTĚŽÍCÍ!

Hodnotí se: 

 • Technika práce nůžkami 

 • Kreativita barbera 

 • Čistota provedené práce 

 • Konečný vzhled

Grand Finale 20 min.

V této kategorii se utkají vítězové každé soutěžní kategorie proti sobě ve Fast fade. Všichni 4 soutěžící mají 20 minut na vytvoření co nejlepšího střihu a získat tak titul absolutního vítěze. Pokud je nutné, soutěžící musí také dopojit boky k vrchu aby střih byl kompletní. 

K TÉTO SOUTĚŽNÍ KATEGORII MODELY ZAJIŠŤUJE POŘADATEL!

Hodnotí se: 

 • Technika práce se strojkem 

 • Kreativita barbera 

 • Čistota provedené práce 

 • Konečný vzhled

 

Organizační pokyny k soutěži Barber Battle  Česká Republika 2024

 

Vážení soutěžící,

zde jsou organizační pokyny k plynulému průběhu soutěže Barber Battle Česká Republika, který se uskuteční v Praze na výstavišti Letňany to v průběhu veletrhu For Beauty:

 

 • Vstup do areálu výstaviště je možný až po registraci soutěžících na základě průkazu, který obdržíte při registraci a kontrole vstupenek, která Vám byla zaslána na Váš e-mail. Registrace soutěžících bude probíhat ve vstupní hale na info stánku u vstupu do areálu (vstup do haly bude označen logem Barber Battle) dne 6.4.2024 v čase od 9.00 hod. (u registraci je nutný pouze soutěžící). Soutěžící si převezme průkaz pro sebe a svého modela. Soutěžící je povinen se prokázat občanským průkazem. Podmínka pro registraci je nutnost mít zaplacený registrační poplatek/poplatky.

 • Vstup do haly Vám (soutěžícímu a modelovi) bude umožněn od 9:15 hod na základě již zmiňovaného průkazu. Vstupní průkaz si umístěte na viditelné místo.

 • Soutěž Barber Battle Česká republika se bude konat v Hale 6 na hlavním pódiu.

 • Soutěžící musí dodržet časový harmonogram nástupu který je 10 minut před začátkem své soutěžní kategorie. Příprava na soutěžní kategorii probíhá v backstage z pravé strany pódia. Soutěžící se do backstage musí dostavit 10 minut přesně před daným časem, který je uveden v časovém harmonogramu, který je také níže uvedený nebo ke stažení na web stránkách www.barberbattle.cz

 • Parkování v areálu výstaviště stojí 450,- Kč na den.

 • V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat na naší bezplatné telefonní podpoře na naších webových stránkách. Pracovní doba telefonní ústředny je od 9.00 hod do 17.00 hod každý pracovní den.

 

Časový harmonogram soutěžních kategorii Barber Battle Česká Republika

 

9:00   –   9:45 Registrace soutěžících a kontrola úhrady

10:00 – 10:10 Zahájení Barber Battle Česká Republika

10:10 – 11:00 Představení soutěžících a Start 1. Soutěžní kategorie Freestyle Haircut (50 min)

11:15 – 11:35 Představení soutěžících a Start 2. Soutěžní kategorie Fast Fade (20 min.)

11:50 – 12:10 Představení soutěžících a Start 3. Soutěžní kategorie Creative Beard(20 min)

12:20 – 13:00 Představení soutěžících a Start 4. Soutěžní kategorie Scissor cut (40 min)

13:50 – 13:55 Vyhlášení postupujících do Grand Finale

14:00 - 14:20 Představení soutěžících  a Start poslední kategorie  Grand Finale (20 min.)

14:30 – 14:50 Vyhlášení výsledků 

bottom of page